Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Blog ten prezentuje artykuły z zakresu tematyki gnostycyzmu okresu I - IV wieku naszej ery. W większości artykuły te przybliżają podstawowy gnostycki światopogląd w kontekście wczesnego chrześcijaństwa. Są to autorskie opracowania, które często są niezgodne z nauczaniem ortodoksyjnego Kościoła. Ich wartość merytoryczna może być różna od opracowań badaczy wczesnego chrzescijaństwa oraz gnostycyzmu.

Jahwe jako archetyp ludzkiego Ego

W mitach i religiach odwiecznych czasów, Bóg Jahwe wzbudzał skrajne emocje w sercach ludzi. Często ukazywany jako wszechmocny i surowy władca, który nagradza posłuszeństwo i karze nieposłuszeństwo, Jahwe zyskał reputację jednego z najbardziej znaczących imion Boga. Ale czy istnieje coś więcej niż...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 177

Doświadczenie gnozy

Gnoza to tajemnicze i głębokie doświadczenie, które wykracza poza zwykłe myślenie intelektualne, prowadząc do poznania i zrozumienia rzeczywistości na poziomie transcendentnym. Uznaje się gnozę za mistyczne zjednoczenie z prawdą, które nie jest ograniczone przez słowa ani logiczne rozumowanie. W tym...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 189

Ewangelia Wodnika

Ewangelia Wodnika Jezusa Chrystusa to książka, która od dawna budzi kontrowersje i ciekawość wśród czytelników na całym świecie. Napisana przez Leviego H. Dowlinga i wydana po raz pierwszy w 1908 roku, książka ta twierdzi, że zawiera spis nauk Jezusa Chrystusa, zapisanych w tajemniczej Księdze Akaszy. Według...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 180