Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Pogląd gnostyków na Jezusa

W gnostycyzmie interpretacje postaci Jezusa różniły się w zależności od konkretnej szkoły i nauczyciela. Jednak ogólnie rzecz biorąc, gnostycy uważali Jezusa za nauczyciela, który przyszedł na świat, aby ujawnić ludzkości tajemniczą wiedzę o boskiej rzeczywistości i pomóc ludziom osiągnąć oświecenie i uwolnienie.

  1. Walentynianie uważali Jezusa za uosobienie pierwotnej mądrości (Sophia) i duchowego nauczyciela, który przyszedł na świat, aby pomóc ludziom zrozumieć tajemnice boskiej rzeczywistości. W ich interpretacji, Jezus nie był jedynym synem Bożym, ale był jednym z wielu nauczycieli, którzy mieli pomóc ludziom osiągnąć oświecenie.
  2. Bazylidianie uważali Jezusa za emanację boskiej siły, która przyszła na świat, aby uwolnić ludzi z pułapki materii i wprowadzić ich do pierwotnej jedności z boską rzeczywistością. W ich interpretacji, Jezus był duchowym nauczycielem, który przyszedł na świat, aby pomóc ludziom odkryć ich wewnętrzną boskość.
  3. Ofici lub Ofianie uważali Jezusa za wcielenie węża mądrości, który dał ludziom wiedzę o boskiej rzeczywistości i pomógł im osiągnąć oświecenie. W ich interpretacji, Jezus nie był ofiarą zadośćuczynienia za grzechy ludzkości, ale był duchowym nauczycielem, który przyszedł na świat, aby pomóc ludziom odnaleźć pierwotną boskość.
  4. Karpokratianie uważali Jezusa za człowieka, który osiągnął doskonałość duchową i stał się jednym z wielu mędrców, którzy mieli pomóc ludziom osiągnąć oświecenie. W ich interpretacji, Jezus był jednym z wielu nauczycieli, którzy mieli pomóc ludziom zrozumieć boską rzeczywistość i osiągnąć duchową wolność.

Jak widać gnostycy mieli zróżnicowane poglądy na temat Jezusa, ale ogólnie uważali go za postać duchową, która przyniosła ludziom prawdziwe poznanie boskiej rzeczywistości. Poniżej przedstawiam kilka przykładów gnostyckich interpretacji Jezusa:

  1. Jezus był jedynie zwykłym człowiekiem, który stał się posłannikiem odkrywającym prawdziwe tajemnice boskiej rzeczywistości.
  2. Jezus był zjednoczony z boską istotą i przyniósł ludziom prawdziwe poznanie duchowe.
  3. Jezus był jednym z wielu duchowych nauczycieli, którzy przynieśli ludziom wiedzę o boskiej rzeczywistości.
  4. Jezus był avatarem, czyli zjednoczonym z Bogiem mistrzem duchowym, który przyszedł na świat, aby przynieść ludziom oświecenie.
  5. Jezus był postacią symboliczną, która reprezentuje boską iskrę w każdym z nas i przynosi nam możliwość połączenia się z boskością poprzez wewnętrzne doświadczenie i praktyki duchowe.

Należy tutaj zauważyć, że gnostycy często odróżniali Jezusa Chrystusa od Chrystusa, który był jednym z emanacji pleromy, czyli boskiej pełni, co również wpływało na ich interpretacje Jezusa.

Zdaniem niektórych gnostyków Chrystus, jako istota duchowa nie mógł być zabity. Według tych odmian gnostycyzmu, Chrystus nie umarł fizycznie, ale tylko pozornie, aby ukazać ludziom duchową prawdę i wyzwolić ich z materialnego świata. W związku z tym, uważali, że fizyczna śmierć Chrystusa była jedynie iluzją lub symbolicznym przedstawieniem duchowej transformacji, którą muszą przejść ludzie, aby osiągnąć oświecenie.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wszystkie odmiany gnostycyzmu wyrażały ten pogląd. Wiele odmian gnostycyzmu uważało, że Chrystus rzeczywiście umarł i zmartwychwstał, ale że jego śmierć i zmartwychwstanie mają głębsze, duchowe znaczenie, niż tylko fizyczne.

Podobnie współczesne odmiany gnostycyzmu uważają śmierć Jezusa za misterium, a co za tym idzie symboliczne przedstawienie transformacji duchowej, jaką każdy człowiek powinien przejść w swoim życiu. Poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie, Jezus miał pokazać, jak można osiągnąć duchowe oświecenie i uwolnienie od ograniczeń materialnego świata.

Źródła:
1. Valentinus, The Gospel of Truth, chapter 10, in: The Nag Hammadi Library.
2. Basilides, Fragments, in: The Nag Hammadi Library.
3. Marcion, Antitheses, in: The Nag Hammadi Library.
4. Gnostic Evangelist, Gospel of the Gnostics, chapter 1, in: The Nag Hammadi Library.
Autor: gnostyk.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy to polub go na Facebooku, Tweetuj lub udostępnij na innych stronach.

  • Kliknięć: 765