Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Blog ten prezentuje artykuły z zakresu tematyki gnostycyzmu okresu I - IV wieku naszej ery. W większości artykuły te przybliżają podstawowy gnostycki światopogląd w kontekście wczesnego chrześcijaństwa. Są to autorskie opracowania, które często są niezgodne z nauczaniem ortodoksyjnego Kościoła. Ich wartość merytoryczna może być różna od opracowań badaczy wczesnego chrzescijaństwa oraz gnostycyzmu.

Gnosis w Biblii

Starogrecki termin <gnosis> stał się popularny za sprawą gnostyckich sekt powstałych w łonie pierwotnego chrześcijaństwa. Od słowa tego niektóre grupy zaczęto określać gnostykami, którzy uważali się za depozytariuszy prawdziwej nauki Jezusa przekazywanej z ust do ust. W rzeczywistości byli to...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 643