Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Blog ten prezentuje artykuły z zakresu tematyki gnostycyzmu okresu I - IV wieku naszej ery. W większości artykuły te przybliżają podstawowy gnostycki światopogląd w kontekście wczesnego chrześcijaństwa. Są to autorskie opracowania, które często są niezgodne z nauczaniem ortodoksyjnego Kościoła. Ich wartość merytoryczna może być różna od opracowań badaczy wczesnego chrzescijaństwa oraz gnostycyzmu.

Walentyn gnostyk

Walentyn znany jest jako założyciel gnostycznej szkoły Aleksandryjskiej. Urodził się on około 100 roku i zgodnie z danymi jakie posiadamy przyjął on chrześcijaństwo od niejakiego Theodasa, który był uczniem św. Pawła. W każdym bądź razie szkoła Walentyna kładła bardzo duży nacisk na misteriozofię...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 680

Gnosis w Biblii

Starogrecki termin <gnosis> stał się popularny za sprawą gnostyckich sekt powstałych w łonie pierwotnego chrześcijaństwa. Od słowa tego niektóre grupy zaczęto określać gnostykami, którzy uważali się za depozytariuszy prawdziwej nauki Jezusa przekazywanej z ust do ust. W rzeczywistości byli to...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 897