Skip to main content

Biblioteka Gnozy


Wielka biblioteka Towarzystwa Gnostyckiego zawiera obszerny zbiór podstawowych dokumentów związanych z tradycją gnostycką, a także wybór pogłębionych wykładów audio i krótkich notatek archiwalnych mających na celu ukierunkowanie studiów nad dokumentami, ich źródłami i reprezentowaną przez nich tradycję religijną.

Biblioteka zawiera ponad tysiąc dokumentów związanych z tradycją gnostycką, w tym wszystkie ważniejsze pisma gnostyckie i antygnostyckie teksty patrystyczne. W skład biblioteki wchodzą teksty z Nag Hammadi, pisma gnostyczne znane przed odkryciem kodeksów z nag Hammadi, apokryfy, literatura wczesnochrzescijańska, teksty polemiczne Ojców Kościoła, pisma hermetyczne oraz kolekcję zwojów z nad Morza Martwego. Wszystkie te dokumenty dostępne są w języku angielskim.

Również w języku polskim posiadamy tłumaczenia z oryginałów niemal wszystkie istotne teksty z Nag Hamadi, a w tym cały szereg opracowań naukowych dostępnych zupełnie za darmo. Część z nich ukazała się w postaci książkowej, lecz większość została opublikowana w rozmaitych czasopismach naukowych. Teksty te są rozproszone w internecie i bez odpowiedniej bibliografii trudno je odnaleźć.