Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Gnosis w Biblii

Starogrecki termin <gnosis> stał się popularny za sprawą gnostyckich sekt powstałych w łonie pierwotnego chrześcijaństwa. Od słowa tego niektóre grupy zaczęto określać gnostykami, którzy uważali się za depozytariuszy prawdziwej nauki Jezusa przekazywanej z ust do ust. W rzeczywistości byli to mistycy utożsamiani z grupami charyzmatyków, ponieważ posiadali zdolności nadzmysłowe. Poznawali oni Boga w trakcie doznawanych ekstaz, kiedy to objawiana była im nadzwyczajna wiedza zwana <gnosis>.

Wiedza ta wymykała się ludzkim słowom i nie mogła być zapisana w jakiejkolwiek formie, ani opowiedziana. Można było natomiast doswiadczyć tej wiedzy poprzez wtajemniczenie, przez co stawała się ona przyczyną przebudzenia gnostyków. Co ciekawe, w Nowym Testamencie termin <gnosis> wystepuje co najmniej 28 razy. Co prawda w niektórych przypadkach ma on znaczenie pejoratywne, jednak w większości odnosi się do wiedzy duchowej opartej na mistycznym doświadczeniu.

Poniżej znajdziemy wykaz tekstów z Nowego Testamentu, które zawierają greckie słowo <gnosis>.

 • Łukasz x2 - 1.77; 11,52
 • Rzymian x3 - 2.20; 11:33; 15.14
 • 1 List do Koryntian x 9 - 1.5; 8.1; 8.7; 8.10-11; 12.8; 13.2; 13.8; 14.6
 • 2 List do Koryntian x 6 - 2.14; 4.6; 6.6; 8.7; 10.5; 11.6
 • Efezjan x1 - 3.19
 • Filipian x1 - 3.8
 • Kolosan x1 - 2.3
 • 1 Tymoteusza x1 - 6:20
 • 1 Piotra x1 - 3.7
 • 2 Piotra x2 - 1.5-6; 3.18

Formy pochodne <epignosis>.

 • Rzymian x3 - 1.28; 3.20; 10.2
 • Efezjan x2 - 1.17;4.13
 • Filipian x1 - 1.9
 • Kolosan x4 1.9; 1.10; 2.2; 3.10
 • 1 Tymateusza x1 - 2.4
 • 2 Tymateusza x2 - 2.25; 3.7
 • Tytusa x1 - 1.1
 • Filemona x1 - 1.6
 • Hebrajczyków x1 - 10.26
 • 2 Piotra x4 - 1.2; 1.3; 1.8; 2.20

Forma <ginoskosin>.

 • Jana x1 - 17.3
Autor: gnostyk.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy to polub go na Facebooku, Tweetuj lub udostępnij na innych stronach.

 • Kliknięć: 898