Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Blog ten prezentuje artykuły z zakresu tematyki gnostycyzmu okresu I - IV wieku naszej ery. W większości artykuły te przybliżają podstawowy gnostycki światopogląd w kontekście wczesnego chrześcijaństwa. Są to autorskie opracowania, które często są niezgodne z nauczaniem ortodoksyjnego Kościoła. Ich wartość merytoryczna może być różna od opracowań badaczy wczesnego chrzescijaństwa oraz gnostycyzmu.

Gnostyckie zbawienie

W gnostycyzmie zbawienie miało odmienne znaczenie niż w chrześcijaństwie i innych religiach. Według gnostyków, istoty ludzkie były uwięzione w świecie materialnym i musiały zdobyć wiedzę (gnosis) oraz poznać swoją prawdziwą naturę, by uwolnić się od tego więzienia i osiągnąć zbawienie. Jednym z najważniejszych...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 422

Inicjacja w gnostyckiej tradycji Walentynian

Walentyn był jednym z najważniejszych gnostyków wczesnego chrześcijaństwa. Uważał, że wiedza o rzeczywistości jest ukryta przed naszymi zmysłami i że jedynie poprzez inicjację można ją poznać. Jego nauczanie na temat inicjacji jest ważnym elementem jego filozofii i stanowiło podstawę dla ruchu walentyńskiego....

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 363

Antropologia Apostoła Pawła

Pod koniec II wieku, chrześcijaństwo ortodoksyjne ustaliło obiektywne kryteria przynależności do kościoła. Każdy kto przyjął wyznanie wiary, chrzest oraz uznał kościelną hierarchię, ten stawał się pełnoprawnym chrześcijaninem. Kościół chcąc skupić w swoich ramach jak największą liczbę wiernych zrezygnował...

Czytaj więcej

  • Kliknięć: 538