Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Gnostyckie interpretacje

Gnostyckie interpretacje wypowiedzi Jezusa z ewangelii były zróżnicowane i często różniły się od tradycyjnych chrześcijańskich interpretacji. Niektóre szkoły gnostyckie odrzucały całkowicie teksty biblijne, uznając je za zniekształcenie pierwotnej mądrości, podczas gdy inne szkoły próbowały interpretować je w duchu gnostyckim. Ci którzy uznawali ewangelie, uważali, że Jezus ukrył swoją prawdziwą naukę przed masami, przekazując ją jedynie swoim najbliższym uczniom, którzy mieli zrozumieć jego tajemnicze przesłanie.

Oto kilka przykładów interpretacji gnostyckich:

  • Jezus powiedział: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8,12). Gnostycy uważali, że to światło życia oznacza wiedzę, która prowadzi do zbawienia. Wierzyli, że Jezus przyniósł tę wiedzę, która umożliwia odkrycie tajemnic Boga i świata, oraz że Jezus jest przewodnikiem, który prowadzi do oświecenia.
  • Jezus powiedział: "Kto nie bierze krzyża swego i nie idzie za mną, nie jest mnie godzien" (Mt 10,38). Gnostycy interpretowali krzyż jako symbol duchowej transformacji, która jest konieczna do osiągnięcia oświecenia. Uważali, że Jezus uczył, że trzeba zrezygnować z egoistycznych pragnień i materialnego myślenia, aby osiągnąć prawdziwe zbawienie.
  • Jezus powiedział: "Królestwo Boże nie przychodzi w sposób rzucający się w oczy" (Łk 17,20). Gnostycy uważali, że Królestwo Boże to stan duchowy, a nie fizyczne miejsce. Wierzyli, że Jezus nauczał, że aby osiągnąć to Królestwo, trzeba przejść przez duchową przemianę i zdobyć wiedzę, która umożliwi zrozumienie rzeczywistości.
  • Jezus powiedział: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" (Mt 7,1). Gnostycy interpretowali tę wypowiedź jako wyrażenie zasady wzajemności, czyli "jakie nasze myśli, takie nasze życie". Uważali, że nasze myśli i uczucia mają wpływ na to, co dzieje się w naszym życiu, i że jedynie duchowa transformacja może przynieść nam prawdziwe szczęście i pokój.
  • Jezus powiedział: "Królestwo Boże jest w was." (Łk 17,21). Według gnostyków, Królestwo Boże jest wewnątrz nas, a nie na zewnątrz. Oznacza to, że aby osiągnąć prawdziwe poznanie Boga, należy odnaleźć Boga wewnątrz siebie poprzez introspekcję, medytację i duchowe ćwiczenia.
  • Jezus powiedział: "Niechaj wasza prawica nie wie, co czyni wasza lewica." (Mt 6,3). Według gnostyków, ta wypowiedź Jezusa oznacza, że działania naszej prawej ręki (czyli działania, które podejmujemy w świetle dnia) nie powinny mieć wpływu na działania naszej lewej ręki (czyli naszych duchowych praktyk, takich jak modlitwa, medytacja itp.). Oznacza to, że duchowość powinna być oddzielona od codziennych spraw i działań, które podejmujemy na co dzień.
  • Jezus powiedział: "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem." (J 6,55). Według gnostyków, prawdziwy pokarm i napój to duchowa wiedza i duchowe doświadczenie, a nie konsumpcja materialnych substancji. Ta interpretacja jest zgodna z gnostyckim pojęciem, że prawdziwe zbawienie pochodzi z wewnętrznego duchowego oświecenia, a nie z zewnętrznych praktyk religijnych lub konsumpcji sakramentów.

Należy zaznaczyć, że te interpretacje Jezusowych słów z ewangelii były często sprzeczne z tradycyjnym chrześcijaństwem i dlatego spotykały się z krytyką ze strony ortodoksyjnego Kościoła.

Autor: gnostyk.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy to polub go na Facebooku, Tweetuj lub udostępnij na innych stronach.

  • Kliknięć: 517