Skip to main content

Gdyby udało się otworzyć drzwi percepcji, wszystko ukazałoby się człowiekowi takim, jakim jest – nieskończonym. William Blake

Eońskie wersety

Greckie słowo <eon> (aion) występuje w Nowym Testamencie tak wiele razy, że równie dobrze możemy mówić o eońskiej ewangelii, eonicznym chrześcijaństwie, a o chrześcijanach jako o eonianach. Słowo to zazwyczaj tłumaczone jest poprzez <wiek> lub <wieki>: ... Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku (aion), ani w przyszłym. (Mt. 12,32). W gnostycyzmie eony silne związane są z systemem emanacji i oznaczały czas astrologiczny, królestwa duchowe ale także ich zasadę (logos) w postaci metafizycznych jestestw i bytów. Problematykę eonów przybliżyliśmy sobie już w innym artykule. Tym razem zapoznajmy się z zestawem tekstów z Nowego Testamentu zawierającego greckie słowo <eon>.
 
Zobacz również: Niebiańskie eony >>
Eon w liczbie pojedynczej
1. Eon teraźniejszy – Gal. 1:4; 1 Tym. 6:17; 2 Tym. 4:10; Tytusa 2:12
2. Ten eon – Mat. 12:32, 13:22; Mk. 4:19; Lu. 16:8, 20:34; Rzym. 12:2; 1 Kor. 1:20, 2:6,8, 3:18; 2 Kor. 4:4; Ef.1:21, 6:12
3. Eon tego świata – Ef. 2:2
4. Od eonów – Mat. 21:19; Mk. 11:14; Łuk. 1:55; Jan. 6:51,58, 8:35, 12:34, 14:16; 2 Kor 9:9; Hb. 5:6, 6:20, 7:17,21; 1 Pt. 1:23,25; 2 Pt. 2:17; 1 Jan. 2:17; 2 Jan. 2; Judy 13; Żyd. 7:24, 7:28; 1 Kor. 8:13.
5. Czas eonu – Mk. 3:29; Jan. 4:14, 8:51,52, 10:28, 11:26, 13:8
6. Przed całym eonem – Jud. 25a
7. Od eonu – Łk. 1:70; Dzieje Apostolskie 3:21, Dzieje Apostolskie 15:18; Jan. 9:32 .
8. Zakończenie eonu – Mat. 13:39,40,49, 24:3, 28:20
9. Nadchodzący eon – Mk. 10:30; Łk. 18:30; Hbr. 6:5; Łk. 20:35.
10. Na dzień eonu – 2 Pt. 3:18 . Porównaj Pwt. 32:7, Mich. 5:2, 7:14; Mal. 3:4.
Eon w liczbie mnogiej
1. Bóg stworzył eony – Hbr. 1:2; 11:3 .
2. Cel eonów – Ef. 3:11; 1 Tym.1:17 .
3. Przed eonami – 1 Kor. 2:7; Ef. 3:9; Kol. 1:26 .
4. Eony eonów – Mat. 6;13; Łk. 1:33; Rzym. 1:25, 9:5, 11:36, 16:27; Hbr. 13:8; 2 Kor. 11:32; Judy 25.
5. Nadchodzące eony – Ef. 2:7
6. Zakończenie eonów – Hbr. 9:26
7. Końce eonów – 1 Kor. 10:11
Eon dwa razy w tym samym zdaniu
1. Eony eonów – Gal. 1:5; Phil. 4:20; 1 Tym. 1:17; 2 Tym. 4:18; Żyd. 13:21; 1 Pt. 4:11, 5:11; Obj. 1:6, 4:9-10, 5:13-14, 7:12, 10:6, 11:15, 14:11, 15:7, 19:3, 20:10, 22:5; Obj. 1:18. Porównaj Obj. 11:14-15 z 1 Kor.15:27-28
2. Eon eonów – Ef. 3:21
3. Eon eonu – Hbr. 1:8 To nawiązanie do ostatniego eonu
który wychodzi (emanuje) z tego, który go poprzedza.
Przymiotnik Eonian
1. Przed eonami – 2 Tym. 1:9; Tytusa 1:2
2. W czasach eonowych – Rzym. 16:25
3. Życie eońskie – Mat. 19:29; Łk. 18:30; Jan. 3:15-16,36, 4:14, 5:24, 6:27,40,47, 12:50; Dz 13:46; Rzym. 6:22; Gal. 6:8; 1 Tym. 1:16; Mat. 19:16, 25:46; Mk. 10:17, 30; Łk. 10:25, 18:18; Jan. 4:36, 5:39, 6:54,68, 10:28, 12:25, 17:2-3; Dz 13:48; Rzym. 2:7, 5:21, 6:23; 1 Tym. 6:12; Tytusa 1:2, 3:7; 1 Jan. 1:2, 2:25, 3:15, 5:11,13,20; Jud. 21
4. Odkupienie eońskie – Hbr. 9:12
5. Zbawienie eońskie – Hbr 5,9
6. Chwała eońska – 2 Kor. 4:17; 2 Tym. 2:10; 1 Pt. 5:10
7. Królestwo eońskie – 2 P 1:11
8. Dziedzictwo eońskie – Hbr. 9:15
9. Eońskie „rzeczy niewidzialne” – 2 Kor. 4:18
10. Dom eoński – 2 Kor. 5:1
11. Osiedla eońskie – Łk 16:9
12. Pociecha eoniańska – 2 Tes. 2:16
13. Przymierze eońskie – Hbr. 13:20
14. Ewangelia eoniańska – Obj. 14:6
15. Bóg eoński – Rzym. 16:26
16. Duch eoniański – Hbr. 9:14
17. Moc eoniańska – 1 Tym. 6:16
18. Sąd eoński – Hbr. 6:2
19. Potępienie eońskie – Mk 3:29
20. Ogień eoński – Mt 18:8, 25:41; Jud. 7
21. Karcenie eońskie – Mat. 25:46
22. Zagłada eonów – 2 Tes. 1:9
23. Eonian – Fil. 1:15
Autor: gnostyk.pl

Jeśli uważasz ten artykuł za wartościowy to polub go na Facebooku, Tweetuj lub udostępnij na innych stronach.

  • Kliknięć: 284